ഡി സിനിമാസ് പൂട്ടിച്ച ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി; നഗരസഭയുടെ നടപടി നിയമവിരുദ്ധം

കൊച്ചി: നടന്‍ ദിലീപിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഡി സിനിമാസ് പൂട്ടിയ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി; നഗരസഭയുടെ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ഡി സിനിമാസിന് പ്രവര്‍ത്താനാനുമതി ഉണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. ജനറേറ്ററിന്റെ പേരില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തടഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഡി സിനിമാസിന് തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കേണമെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. ഡി സിനിമാസ് പൂട്ടിയ ചാലക്കുടി നഗരസഭയുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് ദിലീപിന്റെ സഹോദരനും തിയേറ്ററിന്റെ മാേനജറുമായ അനൂപ് എന്ന പി. ശിവകുമാറായിരുന്നു ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്. തിയേറ്റര്‍ സമുച്ചയത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ലൈസന്‍സുമുണ്ടെന്ന് ഹര്‍ജിയില്‍…